Maalämpö tarkoittaa maaperässä, kalliossa tai vesistössä olevan energian hyödyntämistä. Maalämmössä hyödynnettävä energia on peräisin auringosta. Maalämpö luetaan Suomessa uusiutuvaksi energiaksi.

Auringon tuottama energia otetaan keruuputkistossa olevan lämmönkeruunesteen avulla talteen. Lämpöpumpussa olevan kompressorin avulla keruunesteen lämpötila nostetaan niin ylös, että lämpöenergia voidaan edelleen siirtää talon patteri- tai lattialämmitysjärjestelmään sekä käyttöveteen.

Maalämpöpumpun asentaminen vaatii vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän.